Dzień 09.03.20-17 r. to czas Bierzmowania, do którego przystąpiły trzy nasze koleżanki. Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Oczywiście sakrament poprzedził cykl regularnych katechez z ks. Wiesławem – naszym domowym Kapelanem, oraz codzienna praktyka życia dobrego chrześcijanina. Wreszcie nadszedł ten wyczekiwany moment. W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki. Dla nas wszystkich uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Śmigla z sakramentem Bierzmowania naszych koleżanek była ogromnym przeżyciem.

Droga Beato, Lidko i Tatiano!
Niech Bóg otoczy Was  swoim błogosławieństwem w tym radosnym dla nas dniu, kiedy zostałyście  namaszczone  Duchem Świętym i nakarmione  Chlebem Życia. Z całego serca życzymy Wam, abyście  pokonały wszelkie przeciwności i przez swoją świętość były radością Kościoła, a swoimi uczynkami i miłością przyczyniały się do jego wzrostu w świecie. Niech Bóg udzieli Wam pełni dojrzałości chrześcijańskiej.

Życzą: Siostry, Wychowawcy i   Dziewczęta

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
                                                                      ~św. Augustyn

Fotorelacja