Linki

Zgromadzenie Sióstr Pasterek: www.pasterki.diecezja.torun.pl
Placówka dla dziewcząt w Poznaniu: www.pasterki.archpoznan.org.pl
Placówka dla dziewcząt w Topolnie: www.placowka-topolno.pl
Od góru do Jezusa: www.spotkania.wiara.pl

Cała Polska tańczy dla Ojca Świętego

Uroczystości w Jabłonowie  2011