O Nas

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla Dziewcząt w Pniewitem:

  • prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej;
  • do Placówki przyjmuje się dziewczęta, które ukończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie – na podstawie postanowienia Sądu;
  • Placówka dysponuje 14 miejscami;
  • Placówka umożliwia  naukę na poziomie Gimnazjum.

Do placówki nie przyjmuje się dziewcząt:

  • chorych psychicznie i nie posiadających koniecznej normy intelektualnej;
  • uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych (takich, które wymagają specjalistycznego leczenia);
  • oczekujących dziecka.