Drogie Siostry i Wychowawcy!

Z okazji dnia Edukacji Narodowej, życzymy
aby podejmowany trud, był źródłem
satysfakcji i uznania, osiągnięcia wybranego celu, cierpliwości i wytrwałości.
Niech uśmiech nigdy nie znika z Waszej twarzy.
Życzymy samych chwil radości,
niechaj pokój w duszy gości.
Wszelkich błogosławieństw Bożych,
aby łaska, pokój, miłość i dobroć
były światłem Waszej drogi.

Życzą Dziewczęta

Fotorelacja