Dnia 27 stycznia przyszedł na adres Placówki osobliwy list z pieczęcią Watykanu, ale jego treść była udostępniona Siostrom 2 lutego w dzień Ich święta:

Drogie Dziewczęta,

Jego Świątobliwość Franciszek – za moim pośrednictwem serdecznie dziękuje za list z dnia 3 stycznia br. i świadectwo o posłudze sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem.

W odpowiedzi chciałbym zapewnić, że Ojciec Święty swoją modlitwą wspiera Was w waszej drodze kształtowania swojej osobowości i poznawania miłości Boga. Chrystus zna nas doskonale i zawsze pragnie łączności z nami, ale szanując naszą wolność czeka, aż otworzymy się na Niego – bez stawiania warunków, w duchu dziecięcego zaufania. Mimo, iż każdy grzech zakłóca naszą więź z Nim, to nawet wtedy, On nie odwraca się od nas, ale daje kolejną szansę, jak to doskonale ilustruje przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). Problem polega na tym – mówi Papież Franciszek – że mamy dosyć, nie chcemy, nuży nas proszenie o przebaczenie. On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. Nigdy nie ustawajmy, nie ustawajmy nigdy! On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczymy się być miłosierni wobec wszystkich (Anioł Pański, 17.03.2013r.) Bóg pragnie naszego rozwoju i pełni szczęścia, które osiąga się na drodze prawdy, dobra i piękna. Ponieważ ich źródło odnajdujemy w Bogu, dlatego konieczną w życiu chrześcijanina jest modlitwa, lektura Pisma świętego i częste przystępowanie do sakramentów: Spowiedzi i Eucharystii.

Jego Świątobliwość, życząc Wam doświadczenia Bożej obecności w Kościele, drugim człowieku i otaczającym świecie, zawierza Was i opiekujące się Wami z miłością Drogie Siostry Pasterki, i wszystkim Wam z serca błogosławi.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Mons. Paolo Borgia
Asesor

Piękniejszego prezentu nie można było sobie wymarzyć, dlatego pozostawiamy go bez komentarzy…

Fotogaleria