Droga Siostro Małgorzato! Chciałybyśmy złożyć Siostrze najserdeczniejsze życzenia, aby Siostra naśladując miłość i roztropność Siostry Patronki była wierna tej nauce. Niech każdy, kto do Siostry przychodzi i odchodzi czuje się lepszym. Aby nie traciła Siostra wiary w to co robi. Niech Anioł Stróż ma Siostrę w swej opiece. Życzą Dziewczęta wraz z Kadrą.