Odpowiedzią na konkurs plastyczny ogłoszony przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu pt. „Wzdłuż Wisły” gdzie współorganizatorem jest Związek Nadwiślańskich miast w Toruniu a patronem honorowym Burmistrz miasta Świecie – były nasze prace fotograficzne. Celem  konkursu było:

  • poznanie i popularyzacja walorów jednej z najbardziej urokliwych rzek Europy,
  • wzrost świadomości ekologicznej u młodych ludzi poprzez szerzenie wiedzy na niwie plastycznej o postawach proekologicznych względem Wisły,
  • promocja twórczo działających szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i pracowni plastycznych,
  • zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego wodami Wisły,
  • rozbudzenie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań krajobrazem i turystyką regionu,
  • upowszechnienie wiedzy na temat działalności Związku Miast Nadwiślańskich.

Prawdę mówiąc żadna z nas nie liczyła na żadne wyróżnienia, ale pomyślałyśmy że skoro Wisłę widzimy codziennie to przecież warto zrobić jej kilka zdjęć. Okazało się , że praca Wiktorii bardzo spodobała się komisji, która nagrodziła ją nagrodą rzeczową i dyplomem za oryginalny pomysł i chęć podzielenia się swoją twórczością. Każda z nagrodzonych prac została wydrukowana w formie pocztówki – bardzo miło zobaczyć własną pracę w takim formacie. To było bardzo ciekawe doświadczenie i z pewnością z chęcią częściej będziemy brać udział w takich przedsięwzięciach.

Fotogaleria