Zumba

Taniec od wieków odgrywał ogromna rolę w procesie uszlachetniania człowieka. Już w czasach antycznych Sokrates pochwalał jego walory twierdząc, że „dzięki uprawianiu sztuki tanecznej… ciało jest w lepszej formie, a umysł bardziej giętki i swobodny” wg Z. Hora „Cybernetyczna koncepcja choreoterapii”.

Zajęcia Zumby w POW cieszą się zawsze dużą popularnością i mają na celu:

 • integrację grupy;
 • wyzbycie się uczucia izolacji;
 • odczuwanie swej cielesności;
 • zwiększenie świadomości swego ciała;
 • rozwijanie samoświadomości;
 • stworzenie odpowiednich warunków do interakcji społecznych poprzez ruch;
 • stworzenie warunków do samoeksploracji;
 • uwalnianie uczuć za pomocą ruchów ciała;
 • uwalnianie tłumionych emocji;
 • samooczyszczenie;
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • poprawę poczucia rytmu i uwrażliwienia na muzykę;
 • naukę dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi;
 • wzbudzanie zaufania;
 • rozwój fizyczny;
 • rozwój sprawności ruchowej;
 • zwiększenie elastyczności i dynamiki ruchu;
 • rozwój psychiczny;
 • rozwój społeczno-moralny;
 • rozwój estetyczny;
 • rozwój stabilnego poczucia siebie;
 • fizjologiczną harmonię organizmu;
 • naukę relaksacji;
 • pobudzanie wrażliwości na piękno;
 • uczestnictwo w procesie twórczym;
 • aktywizacja;
 • dostosowanie się do wymogów świata zewnętrznego;
 • odreagowanie napięć.

Taniec buduje poczucie zjednoczenia i harmonii. Dla aktywnie uczestniczących odbiorców, taniec to nie tylko wrażenie estetyczne, ale również wielozmysłowa stymulacja. Muzyka ze swym rytmem i linią melodyczną, wpadającą w ucho buduje szczególny nastrój. Osoba, która tańczy, słyszy i porusza się, czerpiąc miłe doznania zmysłowe i uruchamiając gotowość do komunikacji „językiem ciała”. Taniec jest formą, która łączy zaangażowanie ciała, duszy i umysłu. Tańce integracyjne oparte na motywach kultury ludowej, pozwalają lepiej zrozumieć znaczenie tego, czym jest tożsamość różnorodność kulturowa.

Zajęcia taneczne, z naciskiem na Zumbę mają na celu zachęcić wychowanki do twórczej aktywności i zapoznać je z językiem tańca, jako możliwością wyrażania siebie.