Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to akcja którą wszyscy znają, w tym roku brałyśmy czynny udział w imprezach towarzyszących tańcząc ZUMBĘ z p. Moniką dla licznej widowni, która z czasem przyłączyła się do nas.